Četrtek, 30. Marec 2017

Fast Font

Aktualno

Kaj vpisujemo pod OPROSTITEV_INVALIDNOST in KAJ POD OPROSTITEV_UREDBA? Prakse pri določanju oprostitev za osebe, ki imajo status invalidnosti po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP), so med izvajalci različne. Nekateri izvajalci glede na 100. člen ZSV osebam s statusom po tem zakonu avtomatično priznajo v celoti brezplačno storitev, drugi pa se ravnajo [ ... ]

Letno poročilo o izvajanju Resolucije povzema stanje v obdobju 2015 - 2016. Redno letno poročilo je oblikovano v skladu s protokolom (predvideno strukturo in vsebino) letnega poročila, ki smo ga pripravili v letu 2013. Kratkemu orisu metodološkega okvirja sledi pregled makroekonomske in demografske situacije v Sloveniji, pregled gospodarskega položaja in stanja na področju trga dela ter [ ... ]

V letu 2016 smo pričeli z raziskovanjem pojava otroškega dela pri nas. Pri tem nas je posebej zanimal obseg otroškega dela, prepoznavanje ranljivih skupin otrok, ugotavljanje področij in pogojev dela otrok ter posledice in vzroki za obstoj tovrstnih praks. V poročilu, ki smo ga zaključili v letošnjem letu, predstavljamo podatke, ki smo jih na podlagi zaprosil pridobili od osnovnih [ ... ]

Z Analizo kadra v dolgotrajni oskrbi na nacionalni ravni se vzpostavlja še tretji steber pri oblikovanju pogojev za sistematično spremljanje stanja na področju dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Podatke o prejemnikih in izdatkih za dolgotrajno oskrbo so prečistili, izboljšali njihovo kakovost, jih objavili in predstavili strokovni javnosti že člani delovne skupine, ki je od leta 2012 [ ... ]

Objavljamo obrazce za zbiranje podatkov o storitvi pomoč družini na domu za leto 2016: Vprašalnik za občine Zbirnik za izvajalce storitev Sproti bomo pripravljali tudi seznam pogostih vprašanj. Lanskoletnega si lahko ogledate na tej povezavi.

Ostale novice

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci