Nedelja, 26. Februar 2017

Fast Font

Aktualno

Vid Žiberna, skrbnik naloge Evalviranje javnih socialnovarstvenih programov, je makedonski delegaciji predstavil funkcioniranje sistema evalviranja javnih socialnovarstvenih programov. Delegacijo so sestavljali predstavniki naslednjih institucij: CSO “Institute for Democracy Societas Civil – Skopje”, Institute for Social Activities, CSO “Agora”, CSO “CSRD Prizma” [ ... ]

Konec leta 2016 smo zaključili študijo Aktivno državljanstvo mladostnikov. Ta v veliki meri temelji na kvalitativni analizi 225 pisem, ki so jih poslancem napisali otroci zadnje triade slovenskih osnovnih šol. Študija zato omogoča redek vpogled v razumevanje in interpretacije sveta kot ga danes vidijo mladostniki. Na ta način izrišemo vrednotni profil slovenskih mladostnikov in njegovo povezavo [ ... ]

V letu 2016 smo po naročilu MDDSZ skupaj z izvajalci javnih socialnovarstvenih programov izdelali nekaj novih sklopov evalvacijskih vprašalnikov (nekemične odvisnosti, spolne zlorabe, ….). Vsi evalvacijski vprašalniki so dostopni v rubriki EVALVACIJE JSVP - Aktualni vprašalniki, skupni cilji in postopki po sklopih 2017.

V letu 2016 smo po naročilu MDDSZ izvedli evalvacijo javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja zasvojenosti, in sicer evalvacijo skupine osmih visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog, enega zavetišča za brezdomne uživalce drog in dveh nizkokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog. Kjer je bilo možno, smo analizirali programe po [ ... ]

V letu 2016 smo na Inštitutu RS za socialno varstvo po naročilu Direktorata za socialne zadeve pri MDDSZ pripravili analizo izvajanja storitev v varstveno delovnih centrih (VDC) in centrih oz. zavodih za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV). Poročilo se nanaša zlasti na izvajanje storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter različnih oblik institucionalnega varstva (24 ur in [ ... ]

Ostale novice

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci