Petek, 24. November 2017

Fast Font

Aktualno

Objavljamo poročilo Primerjalna analiza dobrih praks za dvig rodnosti v mednarodni perspektivi. Namen poročila je odgovoriti na vprašanje, katere (tuje) primere dobrih praks naj država spodbuja, promovira in oblikuje, da bi se posameznice in posamezniki lažje odločali za otroke in za večje število otrok. Uporabljeni so podatki mednarodne raziskave Generations & Gender Programme (GGP). GGP je ena izmed najpomembnejših raziskav, ki velik poudarek namenja tudi rodnostnim nameram. Slovenija sicer v raziskavi (še) ne sodeluje, bila pa je del pilotskega testiranja vprašalnika leta 2011.

Ministrstvo za zdravje je 20. 10. 2017 v javno obravnavo poslalo predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Predlog smo proučili tudi v okviru Strokovnega sveta Inštituta RS za socialno varstvo ter naše pripombe in komentarje posredovali predlagatelju zakona. Naš odziv si lahko preberete na povezavi.

CoNSENSo (Community Nurse Supporting Elderly iN a changing Society) je mednarodni projekt, ki vključuje deset partnerjev iz Avstrije, Francije, Italije in Slovenije, skupaj s sedmimi zunanjimi deležniki kot so ministrstva, zdravstvene ustanove in strokovna združenja iz alpskega področja omenjenih držav. Aktivnosti projekta se odvijajo v petih regijah: Piemonte (Italija), Liguria (Italija), Koroška (Avstrija), Primorska (Slovenija), Provansa-Alpe-Azurna obala (Francija). CoNSENSo stremi k razvoju modela, ki bi omogočal zdravstveno in socialno oskrbo starejših na domu, s ključno vlogo in intervencijo patronažnih medicinskih sester (angl. family and community nurse). Te v projektu prevzemajo koordinacijsko vlogo med zdravstvenimi in socialnimi ustanovami, izvajajo zdravstveno [ ... ]

Vid Žiberna, skrbnik naloge Evalviranje javnih  socialnovarstvenih programov na Inštitutu RS za socialno varstvo, je na posvetu Programi bivanja v skupnosti in socialnovarstveni programi v procesu deinstitucionalizacije, 24. 10. 2017 v Celju predstavil pregled stanja na področju stanovanjskih skupin v RS. Pripenjamo prezentacijo z naslovom Mreža stanovanjskih skupin s področja duševnega zdravja v letu 2016.

Na Inštitutu RS za socialno varstvo po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 2008 spremljamo izvajanje pomoči na domu v mreži javne službe v občinah. Namen vzpostavitve rednega in sistematičnega spremljanja je zagotoviti kakovostne in verodostojne nacionalne statistike in na tej osnovi pripravljati letne analize organiziranja in izvajanja storitve.   V nadaljevanju predstavljamo nekaj ključnih ugotovitev letošnje, desete analize po vrsti:   pomoč na domu je bila v okviru mreže javne službe na dan 31. 12. 2016 pravno-formalno zagotovljena v 211 od 212 občin; skupaj je pomoč na domu v okviru mreže javne službe izvajalo 79 različnih izvajalcev, po desetih letih zbiranja podatkov prvič beležimo večje [ ... ]

Ostale novice

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci