Sreda, 17. Januar 2018

Fast Font

Programi socialnega varstva

Aktualni nacionalni program socialnega varstva (Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013–2020) določa mrežo programov socialnega varstva. Opredeli javne verificirane, razvojne, eksperimentalne in dopolnilne programe socialnega varstva ter jih razdeli v deset skupin oziroma podorčij. Vsaka skupina programov naslavlja različne problematike in različne ranljive skupine prebivalstva.

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva, ki jih preko različnih razpisov sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, spada med redne letne naloge Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo. Glavni namen naloge je zbrati in analizirati podatke o programih socialnega varstva, ki jih sofinancira pristojno ministrstvo ter na tej podlagi pridobiti vpogled v razvoj mreže programov socialnega varstva in pluralizacijo le-te. Vsakoletne analize teh programov so objavljene tukaj.

Z namenom čim širše javne dostopnosti podatkov o programih, ki jih sofinancira MDDSZ, v enostavni obliki ter na uporabniku prijazen način objavljamo nekaj osnovnih informacij o teh programih. Le ti so strukturirani po posameznih ciljnih skupinah oziroma po problematikah. S klikom na posamezno ciljno skupino oziroma problematiko pridete do seznama izvajalcev programov na tem področju.


V nadaljevanju za več informacij o programu kliknite na izbranega izvajalca.


65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci