Četrtek, 25. Februar 2021

Fast Font

Aktualno

 

Vabljeni na spletni posvet z naslovom

Pomen skupnostne oskrbe v času epidemije s poudarkom na uporabniški perspektivi,

ki bo v torek, 2. marca 2021 ob 10:00 uri.

Posvet bo potekal preko Zoom platforme: https://zoom.us/j/93804510445

 

Epidemija je spremenila potek vsakdanjega življenja prebivalcev Slovenije, še bolj pa so posledice epidemije in ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe, občutili ljudje, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo (stanovalci zavodov, uporabniki skupnostnih storitev in neformalne podpore, idr.). Na podlagi zgodb in izkušenj ljudi, ki so epidemijo preživeli v zavodih in v skupnosti, želimo [ ... ]

V letu 2020 smo na IRSSV po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opravili raziskavo na temo vsakdanjega življenja otrok v času prvega vala epidemije novega koronavirusa. Raziskava je temeljila na merjenju učinkov epidemije na blaginjo otrok in odnosa otrok do ukrepov za zajezitev posledic epidemije v časovni perspektivi. Zanimalo nas je torej, ali se je blaginja otrok med epidemijo izboljšala oz. poslabšala v primerjavi z obdobjem pred epidemijo (kar v poročilu prikažemo z indeksom spremembe ranljivosti otrok). Z identificiranjem dejavnikov, ki vplivajo tako na indeks sprememb ranljivosti otrok, kot tudi [ ... ]

Jeseni 2019 smo na IRSSV pripravili četrto vmesno poročilo v sklopu projekta Spremljanje in ocena izvajanja socialne aktivacije. V poročilu predstavljamo izkušnje in poglede izvajalcev programov, koordinatork socialne aktivacije ter kontaktnih oseb CSD in UD na socialno aktivacijo, po zaključenih programih prvih štirih javnih razpisov, tj. kratkih (3 mesečnih) programov, dolgih (11 mesečnih) in vmesnih (6 mesečnih) programov socialne aktivacije.

Razgovore z izbranimi izvajalci vmesnih in dolgih programov smo opravili ob terenskih obiskih junija in julija 2019. Ugotovitve razgovorov predstavljamo v posebnem poglavju, v katerem je poudarek [ ... ]

Na Inštitutu RS za socialno varstvo iščemo novega sodelavca oz. sodelavko, ki bo vodil projekt Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Kot raziskovalec oz. raziskovalka boste aktivno sodelovali pri prehodu zavoda CUDV Črna na Koroškem iz institucionalne v skupnostno obliko oskrbe.

Pogoji za prijavo:

izobrazbe je VII/2 stopnja izobrazbe družboslovne ali humanistične smeri (2. bolonjska stopnja oz. visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja); aktivno znanje enega in pasivno znanje drugega tujega jezika; poznavanje [ ... ]

Na Inštitutu RS za socialno varstvo po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 2008 spremljamo izvajanje pomoči na domu v mreži javne službe v občinah. Namen vzpostavitve rednega in sistematičnega spremljanja je zagotoviti kakovostne in verodostojne nacionalne statistike in na tej osnovi pripravljati letne analize organiziranja in izvajanja storitve.

Pripravili smo trinajsto analizo s podatki za leto 2019 ter povzetek glavnih ugotovitev. Prav tako smo kot v preteklih letih, tudi tokrat na naši spletni strani posodobili zemljevid pomoči na domu.

Ostale novice

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci