Sreda, 27. Oktober 2021

Fast Font

Aktualno

Poročilo, ki ga objavljamo, predstavlja končno poročilo dve leti trajajočega spremljanja in ocene izvajanja socialne aktivacije. IRSSV je nalogo izvajal po pogodbi z MDDSZ v okviru operacije Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije, sofinancirane iz sredstev Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada (Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020).

Spremljanje in ocena izvajanja socialne aktivacije je potekalo v letih 2018 in 2019, poročilo pa se časovno nanaša na obdobje prvih dveh in pol let izvajanja socialne aktivacije, tj. od začetka leta 2017 do jeseni 2019. V tem obdobju so [ ... ]

V letošnjem letu se je Otroška opazovalnica Inštituta RS za socialno varstvo (IRSSV) skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Direktorat za družino) in Centra za pravno varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) pridružila projektu Sveta Evrope s ciljem povečati priložnosti za participacijo otrok, okrepiti promocijo orodij za njeno podporo in zagotoviti večje prepoznavanje pomembnosti participacije v oblikovanju javnih politik države.

V ponedeljek, 21. junija 2021 smo izvedli uvodni seminar na temo "Kako v participatorne procese in aktivnosti vključiti ranljive skupine otrok?", ki so se ga udeležili [ ... ]

Vabljeni na uvodni seminar v okviru projekta CP4EUROPE na temo

"Kako v participatorne procese in aktivnosti vključiti ranljive skupine otrok?"

ki bo potekal v ponedeljek, 21. junija 2021 med 9:00 in 11:40 uro.

  Posvet bo potekal preko Zooma: https://us06web.zoom.us/j/88032951980 (Geslo: 244714)

 

Pravica do participacije je ena od otrokovih pravic, opredeljenih v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah, katere podpisnica je tudi Slovenija. V Sloveniji smo v zadnjih letih dosegli določen napredek na področju participacije. Ostaja pa kar nekaj izzivov. 

V letošnjem letu se je Otroška opazovalnica Inštituta [ ... ]

Na Inštitutu RS za socialno varstvo smo v letu 2019 izvajali projekt Analiza potreb starejših občanov po storitvah dolgotrajne oskrbe v občini Domžale. Naročnik projekta je Občina Domžale, cilj projekta pa pripraviti predloge za spodbujanje skupnostne dolgotrajne oskrbe v Domžalah

Projekt smo izvajali v več korakih. V začetnem delu projekta smo pripravili posnetek stanja v Domžalah v okviru širšega družbenega konteksta (demografska slika, trg dela, aktivno prebivalstvo, zdravje, zdravstveno in socialno varstvo), analizirali strukturo storitev na področju dolgotrajne oskrbe ter ocenili njeno razvitost. Rezultate [ ... ]

V aprilu se je začel evropski projekt CP4EUROPE. Glavni cilji projekta so povečati priložnosti za participacijo otrok, promocija orodij za njeno podporo in zagotoviti večje prepoznavanje pomembnosti participacije v oblikovanju javnih politik države. Projekt, ki bo trajal dve leti, vodi Svet Evrope, v njem pa poleg partnerjev iz Češke, Portugalske, Islandije in Finske sodelujejo tudi Inštitut RS za socialno varstvo, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij − PIC in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Sporočilo za javnost (v angleščini)

Ostale novice

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci