Četrtek, 9. April 2020

Fast Font

Aktualno

Spoštovani,

pri Založbi FSD je izšla knjiga z naslovom Razvoj socialne oskrbe na domu – od besed k dejanjem, v kateri avtorice (Mateja Nagode, Nadja Kovač, Lea Lebar in Andreja Rafaelič) obravnavajo pet raziskovalnih vprašanj, ki se nanašajo na urejenost in organiziranost socialne oskrbe v mednarodnem kontekstu, razvoj socialne oskrbe na domu v Sloveniji, trenutne ureditve, stanje in izzive s tega področja, upravljanje socialne oskrbe in osrednjo vlogo uporabnika, ki jo ima v obstoječem sistemu.

Monografija je tako prvi celovit prikaz in analiza razvoja socialne oskrbe na domu v Sloveniji. Predvsem nastavlja ogledalo socialni [ ... ]

Na IRSSV redno spremljamo uresničevanje ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2013–2020 na podlagi že vnaprej določenih kazalnikov in ciljnih vrednosti do leta 2020.

Objavljamo šesto letno poročilo, ki se nanaša na obdobje 2018–2019.

Ugotavljamo, da se prvi cilj »zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva« načeloma dobro uresničuje, saj se je število oseb, ki živijo v tveganju revščine ali socialne izključenosti se je v letu 2018 zmanjšalo na 326.000 in se približuje ciljni vrednosti [ ... ]

»Participacija otrok v Sloveniji – kje smo in kam želimo priti?«

Predstavitev ugotovitev orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok v Sloveniji

V skladu z ukrepi Sveta za nacionalno varnost RS vas obveščamo, da odpovedujemo posvet »Participacija otrok v Sloveniji – kje smo in kam želimo priti?«, ki naj bi bil v ponedeljek, 16. 3. 2020.

Dogodek prestavljamo na predvidoma 26. 5. 2020. O vseh podrobnostih vas bomo pred dogodkom še enkrat obvestili. Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

»Participacija otrok v Sloveniji – kje smo in kam želimo priti?«

Predstavitev ugotovitev orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok v Sloveniji

 

Pravica do participacije je ena od otrokovih pravic, opredeljenih v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah, katere podpisnica je tudi Slovenija. V Sloveniji smo v zadnjih letih dosegli določen napredek na področju participacije. Ostaja pa kar nekaj izzivov.

V lanskem letu se je Otroška opazovalnica Inštituta RS za socialno varstvo (IRSSV) na pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Direktorata za družino) pridružila projektu Sveta Evrope [ ... ]

    

Inštitut RS za socialno varstvo je s 1. 1. 2019 začel izvajati drugi del mednarodnega projekta SCIROCCO, ki ga sofinancira Evropska komisija in v katerem sodeluje 9 evropskih držav. Projekt je namenjen razvoju integrirane oskrbe na lokalni ravni, vanj pa je v Sloveniji trenutno vključena Občina Trbovlje.

Do oktobra 2019 so bile v sklopu projekta izvedene številne aktivnosti, in sicer začetni posvet partnerjev projekta v Luksemburgu, nadgradnja Zrelostnega modela integrirane oskrbe SCIROCCO in razširitev ocenjevalnega orodja, prevod ocenjevalnega orodja v jezik držav partneric, srečanje partnerjev na Slovaškem [ ... ]

Ostale novice

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci