Torek, 11. Avgust 2020

Fast Font

Skupaj za boljše zdravje otrok in mladostnikov

V decembru je Inštitut za varovanje zdravja RS v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS in Svetovno zdravstveno organizacijo organiziral Nacionalni posvet o promociji zdravja v šolskem okolju.

Na posvetu je sodelovala tudi Tamara Narat (IRSSV), in sicer s prispevkom »Vpliv revščine na kakovost življenja otrok in mladostnikov«.


IVZ je pripravil zbornik vseh prispevkov z naslovom Skupaj za boljše zdravje otrok in mladostnikov, ki je dostopen tukaj.

 

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci