Ponedeljek, 27. September 2021

Fast Font

Spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov v letu 2013

Spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, spada med redne letne naloge Inštituta RS za socialno varstvo. Na povezavi objavljamo poročilo o izvajanju programov v letu 2013, kjer pa lahko najdete tudi poročila o izvajanju programov v preteklih letih.

Z namenom čim širše javne dostopnosti podatkov o programih, ki jih sofinancira pristojno ministrstvo, smo v enostavni obliki objavili nekaj osnovnih informacij o teh programih. Najdete jih tukaj.

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci