Ponedeljek, 27. September 2021

Fast Font

Mednarodna delavnica o ocenjevanju potreb, načrtovanju storitev in določanju upravičenosti v dolgotrajni oskrbi

Na inštitutu RS za socialno varstvo v luči prihajajočih sprememb na področju dolgotrajne oskrbe pripravljamo aktivnosti, ki bodo služile kot podlage pilotskemu izvajanju novega sistema, ki je predvideno za leti 2017 in 2018. V tem oziru člani delovne skupine, ki jo na inštitutu vodi Lea Lebar, vključeni pa so tudi Polona Dremelj, Vito Flaker, Katarina Galof, Andreja Krajnc, Jana Mali, Marija Milavec Kapun, Andreja Peternelj, Carmen Rajer, Nino Rode, Simona Smolej Jež in Monika Zadnikar, pripravljamo novo orodje za ocenjevanje potreb in načrtovanje storitev za uporabnike. Delovna skupina se enkrat tedensko sestaja od začetka septembra in je do sedaj že pripravila pregled obstoječih orodij za ocenjevanje potreb v slovenskem prostoru ter pregledala tudi obetajoče tuje prakse ocenjevanja. 

Rezultate trenutnega dela smo v torek, 25. oktobra, predstavili tudi širši javnosti, na delavnici v prostorih Centra kulinarike in turizma KULT316, na katero smo povabili tudi zunanje strokovnjake, Ricarda Rodriguesa in Kaia Leichesenringa iz Evropskega centra za politike in raziskovanje na področju socialnega varstva ter neodvisno strokovnjakinjo iz Nemčije Moniko Gabanyi. Delavnice se je udeležilo 52 vabljenih gostov.

 

Program in predstavitve si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

Program delavnice

 

Predstavitve:

P1 - Ricardo Rodrigues - Assessing Needs in LTC

P2 - Kai Leichsenring - The needs assessment for long-term care in the Autonomous Province Bolzano-Alto Adige (Italy) 

P3 - Monika Gabany - Long Term Care Assessment in Germany

P4 - Vito Flaker - Entitlement and process – how to reach universality, empowerment and person centred provision

P5 - Lea Lebar - New needs assessment tool in Slovenia

P6 - Marija Milavec Kapun - Some cues for the workshop

P7 - SKLEPI DELAVNIC

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

IRSSV logo EU logo EK logoLogo EKP socialni sklad SLO slogan

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci