Petek, 10. Julij 2020

Fast Font

Otroško delo

V letu 2016 smo pričeli z raziskovanjem pojava otroškega dela pri nas. Pri tem nas je posebej zanimal obseg otroškega dela, prepoznavanje ranljivih skupin otrok, ugotavljanje področij in pogojev dela otrok ter posledice in vzroki za obstoj tovrstnih praks. V poročilu, ki smo ga zaključili v letošnjem letu, predstavljamo podatke, ki smo jih na podlagi zaprosil pridobili od osnovnih in srednjih šol, državnih tožilstev, NVO in CSD. Analizo zbranih podatkov, prikazanih skozi sociološko perspektivo, si lahko preberete tukaj.

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci