Petek, 5. Junij 2020

Fast Font

Novost merjenja blaginje otrok v slovenskem prostoru - regijski indeks blaginje otrok (RIBO)

RIBO logo spletka

Na IRSSV smo pripravili poročilo o regijskem indeksu blaginje otrok (RIBO), orodju, ki meri blaginjo otrok v 12 slovenskih statističnih regijah. RIBO omogoča primerjavo blaginje otrok med regijami glede na deset področij in 40 kazalnikov in primerjavo blaginje deklic in dečkov.

RIBO je nastal kot nadgradnja IRSSV indeksa blaginje otrok (IBO). Če IBO omogoča umestitev blaginje otrok v Sloveniji v evropski kontekst, ponuja RIBO vpogled v položaj otrok v slovenskemu prostoru. Regijski indeks blaginje otrok ne predstavlja novosti le v slovenskem, marveč je redkost tudi v mednarodnem prostoru, saj so glede na velike vrzeli v razpoložljivosti podatkov o otrocih, indeksi na lokalni ali regionalni ravni maloštevilni tudi v tujini. Trenutno po zgledu IBO pripravljamo tudi uporabniku prijazno spletno stran, kjer bo regijski indeks tudi podatkovno upodobljen.

Slika 1: Uvrstitve regij v letu 2015 glede na izračunan indeks na lestvici od 0 – najnižja ocena blaginje do 100 - najvišja ocena blaginje

RIBO razvrstitve spletka

Slika 2: Celostni (10 področij, 40 kazalnikov) prikaz regijskega indeksa blaginje otrok (RIBO) v letu 2015

ribo 40 multiples splet

Opis priprave in izračuna indeksa ter natančnejši rezultati se nahajajo v poročilu.

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci