Sreda, 30. September 2020

Fast Font

Usposabljanje in uvajalni seminar o orodju Sveta Evrope za oceno participacije otrok

Na IRSSV na pobudo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Direktorata za družino) izvajamo naloge za implementacijo orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok (angl. »The Council of Europe Child Participation Asssessment Tool«).

Slovenija se je v letošnjem letu skupaj s Finsko in Malto namreč pridružila šestim državam članicam, ki omenjeno orodje že uporabljajo. Navedeno orodje je sestavljeno iz kazalnikov, ki merijo napredek v izvajanju pravic otrok (0-17 let), da so slišani in udeleženi pri odločitvah glede zadev, ki vplivajo na njihovo življenje.

V pripravljalni fazi procesa implementacije orodja smo 14. 3. 2019 organizirali usposabljanje in uvajalni seminar o orodju za oceno participacije otrok, ki sta ga izvedli strokovnjakinji Sveta Evrope Anne Crowley in Gerison Lansdown. Namen seminarja je bil seznaniti pomembne deležnike s procesom izvajanja orodja. Skupaj z njimi smo razpravljali o pričakovanjih glede implementiranja orodja, razmišljali o trenutnem stanju participacije otrok v Sloveniji in zbrali nabor predlogov za implementacijo orodja v slovenski prostor.

Logo toolMain logo2

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci