Petek, 10. Julij 2020

Fast Font

Priročnik za načrtovanje in izvajanje evalvacij

Na IRSSV smo pripravili Priročnik za načrtovanje in izvajanje evalvacij.

V priročniku boste našli odgovore na naslednja vprašanja: Kaj je evalvacija? Zakaj sploh evalvirati? Kako evalvirati? Kakšne metode lahko uporabim pri evalvaciji? Koga vse je smiselno vključiti v evalvacijski proces? V zadnjem poglavju pa kot primer dobre prakse predstvljamo enotni postopek evalviranja javnih socialnovarstvenih programov, ki smo ga skupaj s Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani razvili na IRSSV.

Vljudno vabljeni k prebiranju!

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci