Torek, 26. Januar 2021

Fast Font

Predstavitev izsledkov evalvacije javnih socialnovarstvenih programov s področja mreže programov za brezdomce

Predstavitev izsledkov evalvacije javnih socialnovarstvenih programov s področja Mreže programov za brezdomce: informiranje in svetovanje s terenskim delom, sprejemališča in nastanitve (zavetišča za brezdomce, zavetišča s prenočitvenimi kapacitetami odprtega tipa, nastanitvena stanovanjska podpora) je 12. novembra 2019 na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvedel mag. Vid Žiberna iz Inštituta RS za socialno varstvo.

Greza obsežno analizo, ki smo jo na IRSSV zaključili V januarju 2019, in sicer smo obravnavali tri skupine programov:

  • nastanitvene programi za brezdomce (6 programov),
  • dnevne programe za brezdomce (6 programov),
  • programe nastanitvene podpore za brezdomce (2 programa).

Evalvacija je v grobem obsegala analizo prejetih zbirnikov podatkov o posameznih programih, statistično analizo 1.764 in dokumentacij ter delovne obiske obravnavanih programov. Poročila bomo objavili po pregledu in odobritvi naročnika (MDDSZ). Predstavitev je dosegljiva tukaj.

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci