Torek, 26. Januar 2021

Fast Font

Projekt SCIROCCO Exchange

irssvlogosciroccologo    eulogo

Inštitut RS za socialno varstvo je s 1. 1. 2019 začel izvajati drugi del mednarodnega projekta SCIROCCO, ki ga sofinancira Evropska komisija in v katerem sodeluje 9 evropskih držav. Projekt je namenjen razvoju integrirane oskrbe na lokalni ravni, vanj pa je v Sloveniji trenutno vključena Občina Trbovlje.

Do oktobra 2019 so bile v sklopu projekta izvedene številne aktivnosti, in sicer začetni posvet partnerjev projekta v Luksemburgu, nadgradnja Zrelostnega modela integrirane oskrbe SCIROCCO in razširitev ocenjevalnega orodja, prevod ocenjevalnega orodja v jezik držav partneric, srečanje partnerjev na Slovaškem ter izvedba ocenjevanja zrelosti okolja. Sočasno so se odvijale tudi druge aktivnosti (npr. predstavitve na konferencah, kongresih) z namenom širjenja znanja in izkušenj s projekta SCIROCCO. Podrobneje o dosedanjem delu si lahko preberete na naslednjih povezavah: povezava 1 in povezava 2.

Več o projektu na uradni strani: www.sciroccoexchange.com ali na Twitterju 2 27646 twitter logo png transparent background logo twitter png.png

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci