Petek, 3. December 2021

Fast Font

Razvoj socialne oskrbe na domu – od besed k dejanjem

Spoštovani,

pri Založbi FSD je izšla knjiga z naslovom Razvoj socialne oskrbe na domu – od besed k dejanjem, v kateri avtorice (Mateja Nagode, Nadja Kovač, Lea Lebar in Andreja Rafaelič) obravnavajo pet raziskovalnih vprašanj, ki se nanašajo na urejenost in organiziranost socialne oskrbe v mednarodnem kontekstu, razvoj socialne oskrbe na domu v Sloveniji, trenutne ureditve, stanje in izzive s tega področja, upravljanje socialne oskrbe in osrednjo vlogo uporabnika, ki jo ima v obstoječem sistemu.

Monografija je tako prvi celovit prikaz in analiza razvoja socialne oskrbe na domu v Sloveniji. Predvsem nastavlja ogledalo socialni politiki na področju varstva starejših v zadnjih dveh desetletjih ter oblikuje usmeritve in predloge sprememb za odločevalce. Monografija je praktična, konceptualna in teoretska ter kot taka uporabna za vse, ki želijo vedeti več o storitvi socialna oskrba na domu, o dolgotrajni oskrbi ter pomenu skupnostne oskrbe in dezinstitucionalizaicje. Še posebej nagovarja lokalne skupnosti in jih spodbuja k bolj razvojni angažiranosti pri zagotavljanju socialne oskrbe na domu.

Vljudno vabljeni k branju!

Prijazen pozdrav,
avtorice

Naslovna SO splet

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci