Ponedeljek, 27. September 2021

Fast Font

Prosto delovno mesto na IRSSV

Na Inštitutu RS za socialno varstvo iščemo novega sodelavca oz. sodelavko, ki bo vodil projekt Deinstitucionalizacija CUDV Črna na Koroškem v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Kot raziskovalec oz. raziskovalka boste aktivno sodelovali pri prehodu zavoda CUDV Črna na Koroškem iz institucionalne v skupnostno obliko oskrbe.

Pogoji za prijavo:

 • izobrazbe je VII/2 stopnja izobrazbe družboslovne ali humanistične smeri (2. bolonjska stopnja oz. visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja);
 • aktivno znanje enega in pasivno znanje drugega tujega jezika;
 • poznavanje osnov računalništva (urejevalniki besedil in specializirani programski paketi).

Zaželena znanja in izkušnje:

 • poznavanje področja dela Inštituta;
 • izkušnje terenskega dela z ljudmi;
 • zagnanost, energičnost, kreativno razmišljanje;
 • vozniški izpit B kategorije.

Odgovornosti:

 • vodenje projekta in načrtovanje nalog drugih zaposlenih na projektu, v skladu z načrtovanimi projektnimi aktivnostmi;
 • sodelovanje z vodilnim partnerjem CUDV Črna na Koroškem in skrbnikom pogodbe na MDDSZ;
 • spremljanje doseganja ciljev projekta in priprava poročil, potrjevanje vsebinskih poročil, priprava predlogov za  spremembe, nadgradnjo projekta, skrb za strateško pravilno izvedbo sofinanciranja projekta, zagotavljanje trajnosti doseženih rezultatov, priprava sistemskih predlogov in rešitev, skupaj s vodilnim partnerjem (CUDV Črna na Koroškem) potrjevanje letnega načrta dela v okviru projekta, načrta informiranja in komuniciranja in časovnice aktivnosti;
 • predstavljanje celotnega projekta javnosti (širši, strokovni in laični);
 • priprava, organizacija, sodelovanje pri izboru zunanjih izvajalcev;
 • nadzor nad izvedbo projekta in spremljanje dela celotnega projektnega tima;
 • administracija in spremljanje projekta (vodenje evidenc o aktivnostih na projektu, shranjevanje in obdelava podatkov za namen poročanja, spremljanja in oblikovanja predlogov za nadgradnjo projekta), poznavanje finančnega stanja projekta;
 • poznavanje Smernic in metod deinstitucionalizacije: https://deinstitutionalisationdotcom.files.wordpress.com/2017/07/guidelines-final-english.pdf

Delo bo trajalo določen čas, in sicer do konca trajanja projekta, 30. 9. 2023, 40 ur na teden.

Rok prijave je: 21. 12. - 26. 12. 2020

Prijavi priložite:

 • življenjepis
 •       dokazila o izpolnjevanju pogojev in morebitne reference (potrdilo o doseženi izobrazbi, dokazila o delovnih izkušnjah kot raziskovalec in ustrezne reference,…).

Prijavo pošljite na e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Več informacij lahko najdete na spletni stran Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci