Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Vsakdanje življenje otrok v času epidemije novega koronavirusa

V letu 2020 smo na IRSSV po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opravili raziskavo na temo vsakdanjega življenja otrok v času prvega vala epidemije novega koronavirusa. Raziskava je temeljila na merjenju učinkov epidemije na blaginjo otrok in odnosa otrok do ukrepov za zajezitev posledic epidemije v časovni perspektivi. Zanimalo nas je torej, ali se je blaginja otrok med epidemijo izboljšala oz. poslabšala v primerjavi z obdobjem pred epidemijo (kar v poročilu prikažemo z indeksom spremembe ranljivosti otrok). Z identificiranjem dejavnikov, ki vplivajo tako na indeks sprememb ranljivosti otrok, kot tudi na informiranost in stališča do ukrepov ter identificiranjem ranljivih skupin otrok, smo pripravili podlage za sprejemanje ukrepov javnih politik, prilagojenih potrebam otrok v času epidemije novega koronavirusa.

Celotno poročilo s ključnimi ugotovitvami raziskave je dostopno tukaj.

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci