Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Projekt CP4EUROPE

V aprilu se je začel evropski projekt CP4EUROPE. Glavni cilji projekta so povečati priložnosti za participacijo otrok, promocija orodij za njeno podporo in zagotoviti večje prepoznavanje pomembnosti participacije v oblikovanju javnih politik države. Projekt, ki bo trajal dve leti, vodi Svet Evrope, v njem pa poleg partnerjev iz Češke, Portugalske, Islandije in Finske sodelujejo tudi Inštitut RS za socialno varstvo, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij − PIC in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Sporočilo za javnost (v angleščini)

CP4EUROPE

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci