Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Posvet "Kako v participatorne procese in aktivnosti vključiti ranljive skupine otrok?"

V letošnjem letu se je Otroška opazovalnica Inštituta RS za socialno varstvo (IRSSV) skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Direktorat za družino) in Centra za pravno varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) pridružila projektu Sveta Evrope s ciljem povečati priložnosti za participacijo otrok, okrepiti promocijo orodij za njeno podporo in zagotoviti večje prepoznavanje pomembnosti participacije v oblikovanju javnih politik države.

V ponedeljek, 21. junija 2021 smo izvedli uvodni seminar na temo "Kako v participatorne procese in aktivnosti vključiti ranljive skupine otrok?", ki so se ga udeležili številni udeleženci iz Slovenije in iz tujine. 

 

PPT uvodna slika

cp4eu

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci