Petek, 3. December 2021

Fast Font

Poročilo o preteklih dogodkih

 

Slovenski prevod Skupnih evropskih smernic za prehod iz institucionalne v skupnostno oskrbo

 

V okviru projekta Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije smo izdali slovenski prevod Skupnih evropskih smernic za prehod iz institucionalne v skupnostno oskrbo.

naslovnica skupne evropske smernice

Prevod Skupnih evropskih smernic najdete tukaj: https://di.irssv.si/skupne-evropske-smernice

 

Prevod sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Predstavitev knjige Basaglia's International Legacy: From Asylum to Community

 

V torek, 6. aprila 2021 je v okviru projekta Vzpostavitev projektne enote za deinstitucionalizacijo potekala predstavitev knjige Basaglia's International Legacy: From Asylum to Community. Urednika John Foot in Tom Burns, izbrani avtorji knjige - Roberto Mezzina, Vito Flaker in Vladimir Jović  ter njegov nekdanji sodelavec Pavel Fonda so nam približali ideje, delo in mednarodni vpliv italijanskega psihiatra, pionirja deinstitucionalizacije Franca Basaglie.

Knjigo lahko kupite tukaj

 

 

Najlepša hvala vsem govorcem, moderatorju Jušu Škrabanu in vsem, ki ste se udeležili predstavitve.

Predstavitev si lahko ogledate v spodnjem videu ali na naši Facebook strani.

Posvet je bil organiziran s sredstvi MDDSZ in Evropskega socialnega sklada

 

Posnetek konference Zero Project 2021

 Med 10. in 12. februarjem 2021 je potekala virtualna mednarodna konferenca Zero Project na temo Empolyment and ICT (zaposlovanje in vključujoča tehnologija). V okviru konference so bili predstavljeni tudi projekti deinstitucionalizacije v Sloveniji, in sicer Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije, Doma na Krasu in Deinstitucionalizacija v CUDV Črna na Koroškem. 

Posnetek si lahko ogledate tukaj: Video | Zero Project

 

Posvet in okrogla miza – Prehod k oskrbi v skupnosti

V sodelovanju z Domom na Krasu, smo 21. 1. 2020 organizirali posvet in okroglo mizo z naslovom »Prehod k oskrbi v skupnosti«. Dogodek je potekal v Dutovljah, v prostorih doma na Krasu.

Po uvodnih besedah direktorja Doma na Krasu, Matjaža Prelca, Valentine Vehovar, predstavnica MDDSZ in Barbare Kobal Tomc, direktorice IRSSV, je sledil prvi prispevek z naslovom »Izkušnja procesov deinstitucionalizacije na ravni EU«, ki jo predstavil Jan Pfeiffer, mednarodni strokovnjak za deinstitucionalizacijo iz Češke. V svojem prispevku je predstavil proces deinstitucionalizacije na Češkem, ki se odvija od leta 2007 naprej. Opisal je potek izvedbe procesa prehoda iz institucionalne v skupnostno oskrbo in opisal mogoče pozitivne in negativne aspekte v procesih transformacije.

Za tem je Roberto Mezzina, upokojeni primarij Služb za duševno zdravje v Trstu, predstavil primer deinstitucionalizacije v Trstu, ki je potekala od leta 1971. Poudaril je pomen vpliva in moči uporabnikov pri vračanju v skupnost. Pridružil se mu je Renzo Bonn, upokojeni primarij oddelka za duševno zdravje v Udinah, ki je poudaril potrebo po ustanovitvi mrež storitev v skupnosti, s katerimi lahko uporabnike podpremo v skupnosti.

S predstavitvijo je nadaljeval Vito Flaker, profesor na Fakulteti za socialno delo in strokovnjak na področju deinstitucionalizacije, ki je predstavil zgodovino deinstitucionalizacije v Sloveniji in pasti, s katerimi se v procesu srečujemo.

Urška Sorta Kovač, vodja bivalne enote Doma na Krasu, je predstavila zgodovino in vizijo preobrazbe zavoda Doma na Krasu. Predstavila je razvoj in korake, ki jo jih v zavodu do sedaj naredili in predstavila bivalne enote zavoda in opozorila na nujo po preoblikovanju tudi teh.

Zadnji je svoje izkušnje z oskrbo v skupnosti predstavljal Dejan Dobrilovič, ki živi v stanovanjski skupini Doma na Krasu. Po odmoru so na okrogli mizi so sodelovali: predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Metka Vanček, direktorica Inštituta RS za socialno varstvo Barbara Kobal Tomc, profesor Fakultete za socialno delo Vito Flaker, direktorica CUDV Črna na Koroškem Dalja Pečovnik, direktor Doma na Krasu Matjaž Prelc, mednarodni strokovnjak za deinstitucionalizacijo Jan Pfeiffer, upokojeni primarij Služb za duševno zdravje v Trstu, Roberto Mezzina, upokojeni primarij oddelka za duševno zdravje v Udinah, Renzo Bonn in profesor Pedagoške fakultete Bojan Dekleva.

Posvet je bil organiziran s sredstvi MDDSZ in Evropskega socialnega sklada.

 

DUTOVLJE uvodni2 edited

posvet1

 posvet5

DUTOVLJE okroglamiza3 edited

DUTOVLJE okroglamiza4

DUTOVLJE okroglamiza5

 

 

Posvet in okrogla miza "Izzivi deinstitucionalizacije"

Inštitut RS za socialno varstvo v letih 2018 – 2022 kot partnerska organizacija sodeluje z MDDSZ v operaciji Vzpostavitev projektne enote za izvedbo deinstitucionalizacije. V okviru operacije na Inštitutu RS za socialno varstvo med drugim organiziramo tudi enodnevne posvete na temo deinstitucionalizacije z namenom senzibilizacije različnih javnosti ter njihovega seznanjanja s procesi in stanjem na področju deinstitucionalizacije v Sloveniji. Hkrati želimo s posveti ustvariti prostor za dialog med različnimi deležniki, ki delujejo na področju duševnega zdravja in intelektualnih ovir (uporabniki, sorodniki, strokovnjaki in odločevalci) in s tem spodbuditi procese deinstitucionalizacije v Sloveniji.

S tem namenom smo 12. septembra 2019, v sodelovanju s Centrom za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem in Zvezo Sožitje, organizirali posvet z okroglo mizo z naslovom »Izzivi deinstitucionalizacije«. Na posvetu smo skupaj z uporabnicami in uporabniki, svojci, poznavalkami in poznavalci področja in deležniki na lokalni in državni ravni, razpravljali o trenutnem stanju na področju deinstitucionalizacije v Sloveniji.

Na posvetovanju smo po uvodnem nagovoru direktorice CUDV Črna na Koroškem, Dalje Pečovnik, direktorice IRSSV, Barbare Kobal Tomc ter predsednice Zveze Sožitje, Katje Vadnal, prisluhnili primerom dobre prakse v CUDV Črna, ki sta jih predstavili Marija Studenčnik in Darinka Križan Krajnc. Liljana Miklič je predstavila izkušnje preselitve iz zavoda v stanovanjsko skupino, Irena Došen in Danica Ozimic pa sta predstavili izkušnje staršev ljudi z intelektualnimi ovirami. Prav tako je svoj pogled na deinstitucionalizacijo in izkušnje sodelovanja s CUDV Črna na Koroškem predstavila županja Občine Črna, Romana Lesjak. Predstavnica Inštituta RS za socialno varstvo, Andreja Rafaelič, pa je predstavila mednarodne in nacionalne usmeritve na področju deinstitucionalizacije.

Sledil je ogled prostorov CUDV Črna na Koroškem in zatem še okrogla miza, na kateri so sodelovali: predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mateja Jenko Paš, direktorica Inštituta RS za socialno varstvo Barbara Kobal Tomc, predsednik Socialne zbornice Slovenije Nace Kovač, predsednica Zveze Sožitje Katje Vadnal, predsednica Društva Sožitje Mežiške doline Milena Verhnjak, redni profesor s Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani Vito Flaker, direktorica CUDV Črna na Koroškem Dalja Pečovnik ter uporabnica CUDV Črna na Koroškem, Nevenka Kos.

Udeleženke in udeleženci okrogle mize so razpravljali o nujnih ukrepih v smeri deinstitucionalizacije, ki bi ljudem, ki trenutno živijo v raznih institucionalnih oblikah varstva, zagotovili dostop do kakovostnih storitev in samostojnega življenja v skupnosti.

Zaključke, ki smo jih oblikovali na posvetu, najdete na sledeči povezavi: Zaključki posveta

Posvet predstavlja bogat vir informacij in usmeritev za izvajanje nadaljnjih aktivnosti v smeri deinstitucionalizacije.

 

Posvet smo organizirali s pomočjo sredstev MDDSZ in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

 

DI2 za objavo

3DI

1DI

2DI

4DI 1

Logo EKP socialni sklad SLO

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci