Sreda, 27. Oktober 2021

Fast Font

Literatura

 

LITERATURA V SLOVENŠČINI:

Brandon, D. (1990). Pet principov normalizacije. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.

Brandon, D. (1993). Veselje in žalost pri normalizaciji. Socialno delo, 32(1/2), 19-25.

Brandon, D., Brandon, A. (1994). Jin in jang načrtovanja psihosocialne skrbiLjubljana: Visoka šola za socialno delo.

Evropska komisija. (2019). Priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2019 in mnenje Sveta o programu stabilnosti Slovenije za leto 2019.

Evropska komisija. (2020). Priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim programom Slovenije za leto 2020 in mnenje Sveta o programu stabilnosti Slovenije za leto 2020.

Filipovič Hrast, M., Hlebec, V., Kneževič Hočevar, D., Černič Istenič, M., Kavčič, M., Jelenc-Krašovec, S., Kump, S., Mali, J. (2014). Oskrba starejših v skupnosti: dejavnosti, akterji in predstave. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV.

Flaker, V. (1998). Odpiranje norosti: vzpon in padec totalnih ustanov. Ljubljana: Založba /*cf.

Flaker, V., Cuder, M., Nagode, M., Podbevšek, K., Podgornik, N., Rode, N., Škerjanc, J. in Zidar, R. (2007). Vzpostavljanje osebnih paketov storitev: poročilo o pilotskem projektu Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Mali, J., Kodele, T., Grebenc, V., Škerjanc, J., Urek, M. (2008). Dolgotrajna oskrba: Očrt potreb in odgovorov nanje. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V. idr. (2010). Individualno načrtovanje in izvajanje storitev. Za interno uporabo.

Flaker, V. in Rafaelič, A. (2012). IZ-HOD (ČKZ)

Flaker, V., Mali, J., Rafaelič, A., Ratajc, S. (2013). Osebno načrtovanje in izvajanje storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Ficko, K., Grebenc, V., Mali, J., Nagode, M. in Rafaelič, A. (2019). Hitra ocena potreb in storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Flaker, V., Rafaelič, A., Bezjak, S., Ficko, K., Grebenc, V., Mali, J., Ošlaj, A., Ramovš, J., Ratajc, S., Suhadolnik, I., Urek, M., Žitek, N. v sodelovanju z Dimovski, V., Kastelic, A., Pfeiffer, j. (2015). Priprava izhodišč dezinstitucionalizacije v Republiki Sloveniji. (študija po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, omogočila EU z uporabo Evropskega socialnega sklada), Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

IRSSV (2012). Življenjski poteki oseb, ki so bile prikrajšane za normalno družinsko življenje. (Končno poročilo). Ljubljana: IRSSV.

Mali, J. (2012). Uvajanje deinstitucionalizacije na področju oskrbe starih ljudiČasopis za kritiko znanosti, 40(250), 86-94.

Mali, J. (2013). Dolgotrajna oskrba v Mestni občini LjubljanaSocialno delo, 54(1), 67-69.

Nagode, M., Kovač, N., Lebar, L., Rafaelič, A. (2020). Razvoj socialne oskrbe na domu: od besed k dejanjem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Zaviršek, D., Krstulović, G., Leskošek, V., Videmšek, P., Bohinec, M., Pečarič, E., Jeseničnik, N., Poropat, K. (2015). Analiza sistema institucionalnega varstva in možnosti nevladnih organizacij zagotavljati storitve v skupnosti za uresničevanje deinstitucionalizacije v Sloveniji: raziskovalna analiza. Ljubljana: YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa.

 

LITERATURA V DRUGIH JEZIKIH:

Barton, W.R. (1959). Institutional Neurosis. Bristol: John Wright & Sons.

Basaglia, F. (1967). Che cos’e la psichiatria? Parma: Amministrazione provinciale di Parma.

Basaglia, F. (1968). L’istituzione negata. Rapporto da un ospedale psichiatrico. Torino: Giulio Einaudi editore.

Basaglia, F. & Basaglia Ongaro, F. (1975). ‘Crimini di pace’, in Crimini di pace: Ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come addetti all’oppressione. Milano: Baldini Castoldi Dalai.

Basaglia, F. (1987). Psychiatry Inside Out: Selected Works of Franco Basaglia, European Perspectives. New York: Columbia University Press.

Castel, R. (1976). L'ordre psychiatrique. Paris: Minuit.

Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care (2012)

Cooper, D. (1980). Psihiatrija i antipsihiatrija. Zagreb: Naprijed.

Department of Health (2010). Personalisation through Person-Centred Planning.

Estroff, S.E. (1981). Making It Crazy. Berkeley: University of California Press.

Fox, L. & Gotestam, R. (2003). Redirecting Resources to Community-based Services: A Concept Paper. Washington, DC: World Bank.

Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. New York: Seabury.

Glasby, J., Robinson, S. & Allen, K. (2011). Achieving closure: good practice in supporting older people during residential care home closures. Birmingham: Health Services Management Centre (on behalf of the Association of Directors of Adult Social Services and in association with the Social Care Institute for Excellence).

Goldbart, J. & Caton, S. (2010). Communication and people with the most complex needs: What works and why this is essenntial.

Hurstfield, J. et. al. (2007). The costs and benefits of independent living. London: Office for Disability Issues, HM Government.

JAG. (2006). The price of freedom of choice, self-determination and integrity, A Report from the Knowledge Project: A cost analysis of different forms of support and service to people with extensive functional impairments. Stockholm: JAG.

Laing, R. D., Esterson, A. (1964). Sanity, Madness and the Family. London: Penguin Books.

Oliver, M. (1996). Understanding disability: from theory to practice. London: MacMillan.

Mansell, J., Knapp, M., Beadle-Brown, J. & Beecham, J. (2007). Deinstitutionalisation and community living – outcomes and costs: report of a European Study. Volume 2: Main Report. Canterbury: Tizard Centre, University of Kent.

Miller, P., Rose, N. (1986). The Power of Psychiatry. Cambridge: Polity Press.

Parker, C. (2011), A Community for All Checklist: Implementing Article 19, A Guide for Monitoring Progress on the Implementation of Article 19 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Open Society Public Health Program, Open Society Foundations.

Scheff, T. (1966). Being Mentally Ill. New York: Garden City.

Scull, A. (1993). The Most Solitary of Afflictions: Madness and Society in Britain 1700– 1900. New Haven: Yale University Press.

 

Logo EKP socialni sklad SLO

https://eu-skladi.si/

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci