Sreda, 27. Oktober 2021

Fast Font

Število varnih hiš in zatočišč

Leto Vrednost
2006 11
2007 12
2008 11
2009 15
2010 14
2011 14
2012 14
2013 13
2014 13
2015 13
2016 13
2017 13
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV)
Opomba h kazalniku: Zajeti so le programi, ki so preko javnega razpisa sofinancirani s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).
Opis kazalnika: Programi so namenjeni reševanju socialnih stisk posameznikov in skupin, in sicer tako, da kar najbolj upoštevajo potrebe uporabnikov in konkretne potrebe lokalnega okolja, v katerem se izvajajo (MDDSZ).

 

Izvoz podatkov v Excel