Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Število kaznivih dejanj "Odvzem mladoletne osebe"

Leto Vrednost
2008 264
2009 293
2010 302
2011 416
2012 372
2013 385
2014 369
2015 328
2016 274
2017 325
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
Opomba h kazalniku: Število  obravnavanih kaznivih dejanj po 190. členu KZ-1. 

 

Izvoz podatkov v Excel