Sreda, 27. Oktober 2021

Fast Font

Število otrok in mladoletnih oseb, žrtve kaznivih dejanj po posameznih poglavjih Kazenskega zakonika

Leto Zoper spolno nedotakljivost Zoper zakonsko zvezo, družino in otroke Kršitve družinskih obveznosti Kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja Krvoskrunstvo Nasilje v družini Neplačevanje preživnine
2000 175 211 0 14 1 ni podatka 24
2001 246 227 4 11 0 ni podatka 26
2002 242 296 1 15 0 ni podatka 35
2003 225 337 12 7 0 ni podatka 35
2004 249 337 9 24 0 ni podatka 58
2005 219 342 1 15 0 ni podatka 60
2006 201 379 3 12 0 ni podatka 29
2007 195 383 1 9 0 ni podatka 58
2008 162 469 0 10 0 14 71
2009 210 977 1 4 0 264 107
2010 220 998 1 12 0 233 133
2011 197 1 054 5 10 0 223 124
2012 180 1 115 1 4 0 208 117
2013 200 1 032 0 20 0 191 150
2014 168 1 089 3 0 0 216 147
2015 142 937 3 5 0 177 161
2016 206 1 056 2 6 0 227 161
2017 220 1 058 1 3 0 238 151
 
(se nadaljuje - glej spodaj)     
        
Leto Odvzem mladoletne osebe Posilstvo Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva Spolna zloraba slabotne osebe Spolno nasilje Zloraba prostitucije
2000 3 8 10 3 19
2001 1 15 12 1 24
2002 4 21 7 5 19
2003 5 9 13 7 15
2004 6 15 13 0 21
2005 9 12 31 6 19
2006 8 5 17 4 11
2007 6 13 10 2 14
2008 9 6 16 5 9
2009 12 13 14 5 22
2010 9 8 17 2 18
2011 22 6 39 2 12
2012 39 10 18 2 15
2013 24 13 15 0 11 1
2014 146 5 55 2 6 0
2015 145 9 37 3 11 0
2016 177 7 70 4 7 0
2017 187 7 90 5 18 0
-
Vzorec: populacija      
Vir podatkov: Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)  
Opomba h kazalniku: Oseba se znotraj opazovanega obdobja šteje samo enkrat ne glede na to, kolikokrat je bila žrtev (MNZ)
Opomba h kazalniku: Kazenski zakonik (poglavji 19 in 21).  

Izvoz podatkov v Excel