Sreda, 27. Oktober 2021

Fast Font

Delež otrok, ki so bili v šoli vsaj dvakrat ali trikrat na mesec v preteklih mesecih žrtve trpinčenja, glede na starost in spol

Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 7,7 7,5 5,5
2006 3,0 3,1 2,2
2010 2,7 3,0 2,0
2014 3,4 3,4 1,5
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opis kazalnika: Učenec ali učenka je trpinčen(a), kadar mu (ji) drugi učenec ali skupina učencev govori ali naredi grde in neprijetne stvari. Trpinčenje je tudi, kadar učenci znova in znova zasmehujejo/zafrkavajo drugega učenca ali učenko na način, ki mu (ji) ni prijeten, oziroma kadar ga (jo) namenoma izključijo iz svojih dejavnosti (IVZ-HBSC).
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 6,6 8,2 5,1
2006 2,3 3,3 1,0
2010 3,2 2,2 1,3
2014 2,1 2,9 1,6
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 8,9 6,9 5,9
2006 3,8 3,0 3,4
2010 2,2 3,7 2,6
2014 4,6 3,9 1,4
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC

 

Izvoz podatkov v Excel