Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Število in vrsta vzgojnih ukrepov po Zakonu o prekrških

Leto Nadzorstvo organa socialnega varstva Navodila in
prepovedi
2008 49 19
2009 43 35
2010 64 32
2011 105 90
2012 92 93
2013 102 119
2014 115 119
2015 17 50
2016 13 64
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra; evidenca podatkov je bila vzpostavljena leta 2008 (MDDSZ).
Opis kazalnika: Podatki predstavljajo št. zadev v obravnavi, na datum 31.12..

 

Izvoz podatkov v Excel