Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Število in vrsta izrečenih vzgojno-pedagoških ukrepov

Leto Nadzorstvo organa socialnega varstva Navodila in prepovedi Oddaja v prevzgojni dom Oddaja v vzgojni zavod Oddaja v zavod za usposabljanje Ukor
 
Skupaj
 
1995 146 14 12 28 1 290 491
2000 241 134 17 10 0 174 576
2001 270 104 7 12 1 167 561
2002 363 106 5 24 0 217 715
2003 275 76 9 29 0 171 560
2004 328 95 9 19 1 147 599
2005 263 88 5 28 1 101 486
2006 286 71 3 26 0 102 488
2007 244 87 4 25 0 80 440
2008 230 122 10 31 7 80 480
2009 212 104 6 28 1 59 410
2010 160 80 2 17 0 64 323
2011 170 95 13 34 2 53 367
2012 178 121 5 39 1 50 394
2013 203 89 12 46 2 76 428
2014 201 42 9 26 2 33 313
2015 223 30 10 13 1 36 313
2016 188 70 13 13 ni podatka 33 317
2017 136 76 10 13 ni podatka 31 266
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)

 

Izvoz podatkov v Excel