Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Število otrok, ki so vključeni v vrtce, glede na starostno strukturo

Leto 1 leto 2 leti 3 leta 4 leta 5 let 6 let Vsi
1998 2 874 6 262 9 617 12 291 13 538 18 266 62 848
1999 2 967 6 656 9 970 12 922 14 408 17 228 64 151
2000 3 422 6 974 10 641 13 316 14 407 14 568 63 328
2001 3 638 7 104 11 071 13 307 14 710 11 973 61 803
2002 3 839 7 995 11 035 13 337 14 740 8 022 58 968
2003 4 547 8 550 12 145 13 798 * * 54 515
2004 4 609 8 548 11 908 14 062 14 902 786 54 815
2005 4 967 8 703 12 424 14 177 15 558 1 305 57 134
2006 5 281 9 619 12 241 14 657 15 458 871 58 127
2007 6 361 10 113 13 571 14 523 16 012 779 61 359
2008 7 799 11 698 14 283 15 608 15 802 776 65 966
2009 8 698 13 192 15 687 16 143 16 497 907 71 124
2010 9 099 14 649 16 909 17 324 16 841 1 150 75 972
2011 9 423 15 406 18 929 18 311 18 077 1 075 81 221
2012 9 385 15 471 18 680 19 930 18 636 988 83 090
2013 9 313 14 654 18 809 19 680 20 148 1 096 83 700
2014 9 060 15 246 18 363 20 255 20 362 1 464 84 750
2015 9 562  14 851 18 552 19 892 20 929 1 621 85 407
2016 9 839 15 686 18 153 19 997 20 741 1 868 86 284
2017 10 232 15 807 18 445 19 415 20 791 2 013  86 703
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT

Opomba h kazalniku: *Podatek je združen za 5 in 6-letnike in znaša 15 475 (SURS).

V letu 2012 je bilo z Zakonom o uravnoteženju javnih financ uvedeno plačilo vrtca za drugega otroka. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo sedaj za drugega otroka 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo vrtca, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni.

 

Izvoz podatkov v Excel