Sreda, 27. Oktober 2021

Fast Font

Delež učencev, ki so prejeli sredstva za sofinanciranje za šolo v naravi

Leto Vrednost
2004 37,2
2005 34,2
2006 35,5
2007 34,5
2008 30,3
2009 28,8
2010 31,0
2011 30,0
2012 30,0
2013 30,5
2014 31,6
2015 32,0
2016 33,0
2017 30,0
-  
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
Opis kazalnika: Sredstva za financiranje so sredstva za sofinaciranje ene generacije na leto (število učencev 5. razreda v OŠ; OŠPP in zavodih pa dve generaciji - 5. in 6. razred) (MIZŠ).
Opomba h kazalniku: Podatki se nanašajo na koledarsko leto - zajeti so torej podatki polovic dveh šolskih let.

 

Izvoz podatkov v Excel