Sreda, 27. Oktober 2021

Fast Font

Delež otrok, ki jim je šola zelo všeč, glede na starost in spol

Skupaj   
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 42,7 36,0 35,7
2006 39,6 16,1 41,0
2010 31,1 13,9 37,6
2014 29,0 15,0 48,0
-   
Vzorec: anketni  

Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)

Mednarodni vir podatkov: HBSC
 
Dečki   
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 36,6 14,7 35,3
2006 33,8 14,9 38,0
2010 28,3 11,5 38,4
2014 24,5 12,3 49,4
-   
Vzorec: anketni  

Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)

Mednarodni vir podatkov: HBSC
    
Deklice   
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 48,7 21,3 36,1
2006 45,2 17,3 44,0
2010 33,9 16,2 36,7
2014 33,8 17,6 46,8
-   
Vzorec: anketni  

Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)

Mednarodni vir podatkov: HBSC

Izvoz podatkov v Excel