Sreda, 27. Oktober 2021

Fast Font

Delež otrok, ki se počutijo obremenjeni zaradi šolskih obveznosti, glede na starost in spol

Skupaj

Leto 11 let 13 let 15let
2002 32,1 55,5 53,4
2006 35,9 59,1 59,5
2010 39,5 52,8 54,1
2014 30,3 54,3 55,3
-
Vzorec: anketni  
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: Sešteti odgovori "še kar" in "zelo".
    
Dečki   
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 39,7 53,4 50,8
2006 41,5 58,1 53,7
2010 44,0 54,2 47,9
2014 31,2 47,8 41,6
-
Vzorec: anketni  
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: Sešteti odgovori "še kar" in "zelo".
    
Deklice   
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 24,6 57,6 56,2
2006 30,3 60,2 65,2
2010 34,8 51,3 60,3
2014 29,5 60,7 66,9
-
Vzorec: anketni  
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: Sešteti odgovori "še kar" in "zelo".

Izvoz podatkov v Excel