Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Število dijakov, ki so zaključili SŠ programe, glede na vrsto programov

Leto Nižji in srednje poklicno izobraževalni program Splošno izobraževanje in strokovna gimnazija Tehniški in strokovno izobraževalni program Skupaj
2000 8 013 6 135 10 627 24 775
2001 7 921 6 280 10 801 25 002
2002 7 264 7 766 9 231 24 261
2003 6 710 8 050 8 922 23 682
2004 6 543 8 957 9 388 24 888
2005 6 119 8 717 9 173 24 009
2006 5 655 9 110 9 256 24 021
2007 5 052 9 151 8 979 23 182
2008 4 591 8 665 8 506 21 762
2009 4 000 8 519 8 484 21 003
2010 3 774 8 311 8 015 20 100
2011 3 465 7 740 7 985 19 190
2012 3 331 7 245 8 046 18 622
2013 3 252 7 471 7 740 18 463
2014 3 193 7 120 7 637 17 950
2015 3 308 6 774 7 711  17 793
2016 3 706 6 433 7 485 17 624
2017 3 886 5 906 7 738 17 530
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Opomba h kazalniku: Podatki se nanašajo na konec šolskega leta.

 

Izvoz podatkov v Excel