Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Število dni v tednu, ko so otroci zmerno do intenzivno fizično aktivni vsaj eno uro dnevno, glede na starost in spol

Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 4,6 4,1 3,9
2006 4,5 3,9 3,4
2010 4,6 

4,2 

3,7 
-
Vzorec: anketni  
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 4,3 3,6 3,5
2006 4,4  3,5  2,9 
2010 4,4  3,9  3,2 
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 4,9 4,5 4,2
2006 4,6 4,3 3,9
2010 4,8 4,6 4,2
-
Vzorec: anketni  
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC

 

Izvoz podatkov v Excel