Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Delež otrok, ki med tednom nikoli ne zajtrkujejo, glede na starost in spol

Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 30,7 37,2 32,8
2006 27,2 38,9 35,4
2010 24,3 33 36,4
2014 15,2 26,3 29,7
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 36 40,5 34,8
2006 27,9 41,5 36,5
2010 25,1 35,5 38
2014 16,1 28,9 32,6
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 25,4 33,7 31
2006 36,4 36,3 34,4
2010 23,6 30,6 34,8
2014 14,4 23,7 26,3
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC

 

Izvoz podatkov v Excel