Petek, 3. December 2021

Fast Font

Delež otrok, ki ocenjujejo svoje zdravje kot slabše, glede na starost in spol

Skupaj
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 9,4 11,2 17,0
2006 10,2 11,9 14,6
2010 6,8 10,2 13,7
2014 5,6 12,4 15,6
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Deklice
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 11,3 14,9 22,4
2006 10,3 15,4 18,4
2010 7,2 12,5 19,3
2014 5,8 16,4 20,9
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Dečki
Leto 11 let 13 let 15 let
2002 7,5 7,4 11,8
2006 10,1 8,3 10,7
2010 6,4 8,1 8,2
2014 5,5 8,4 9,3
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC

 

Izvoz podatkov v Excel