Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Število dijakov, ki opravljajo delo prek napotnic študentskih servisov

Leto Vrednost
2010 39 149
2011 66 208
2012 45 497
2013 45 015
2014 51 685
2015 47 561
2016 ni podatka
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opomba h kazalniku: Dijak je lahko član več študentskih servisov, zato je v primeru, da je delo opravljal npr. prek dveh študentskih servisov, evidentiran dvakrat (MDDSZ).

 

Izvoz podatkov v Excel