Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Delež registriranih brezposelnih oseb v starosti do 18 let

Leto Vrednost
2000 0,5
2001 0,5
2002 0,4
2003 0,3
2004 0,3
2005 0,3
2006 0,2
2007 0,2
2008 0,2
2009 0,1
2010 0,1
2011 0,1
2012 0,1
2013 0,2
2014 0,2
2015 0,3
2016 0,3
2017 0,4
-  
Vzorec: Populacija
Vir podatkov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ)
Opomba h kazalniku: Podatki prikazujejo stanje na dan 31.12.

 

Izvoz podatkov v Excel