Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Povprečna ocena zadovoljstva otrok, v starosti 12–14 let, o spoštovanju otrokovih mnenj, glede na okolje

Leto Dom Šola
2001 3,2 2,6
2003 3,1 2,6
2006 3,2 2,5
-
Vzorec: anketni
Mednarodni vir podatkov: CRISP
Opomba h kazalniku: Odgovori na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni "nikoli", 2 "redko", 3 "pogosto", 4 "vedno".

 

Izvoz podatkov v Excel