Sreda, 27. Oktober 2021

Fast Font

Povprečna ocena zadovoljstva otrok, v starosti 12–14 let, s količino informacij, glede na okolje

Leto Dom Šola
2001 3,3 3,1
2003 3,2 3,1
2006 3,2 3,2
-
Vzorec: anketni
Mednarodni vir podatkov: CRISP
Opomba h kazalniku: Odgovori na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni "nikoli", 2 "redko", 3 "pogosto", 4 "vedno".

 

Izvoz podatkov v Excel