Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Število otrok, ki so jih kot pripadnike romske skupnosti v Popisu prebivalstva opredelili njihovi starši, glede na starost in spol

Skupaj
Leto 0–4 let 5–9 let 10–14 let 15–19 let
2002 454 364 353 307
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Deklice
Leto 0–4 let 5–9 let 10–14 let 15–19 let
2002 210 176 193 156
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Dečki
Leto 0–4 let 5–9 let 10–14 let 15–19 let
2002 244 188 160 151
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)

 

Izvoz podatkov v Excel