Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Število vseh vlog za posvojitev

Leto Vrednost
2004 205
2005 253
2006 299
2007 337
2008 395
2009 448
2010 495
2011 489
2012 532
2013 584
2014 520
2015 523
2016 560
2017 593
-
Vzorec: Populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša trenutno število vpisov v informacijski sistem s strani centrov za socialno delo.

 

Izvoz podatkov v Excel

2010 495
2011 489