Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Povprečno število nameščenih otrok v rejniško družino

Leto Vrednost
2004 1,5
2005 1,6
2006 1,6
2007 1,6
2008 1,7
2009 1,7
2010 1,7
2011 1,7
2012 1,7
2013 1,7
2014 1,7
2015 1,7
2016 1,7
2017 1,7
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra. 

Izvoz podatkov v Excel