Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Povprečno trajanje rejništva (v letih)

Leto Vrednost
2004 7,14
2005 7,06
2006 7,19
2007 7,13
2008 7,13
2009 7,19
2010 7,16
2011 7,30
2012 7,18
2013 6,57
2014 6,70
2015 6,85
2016 6,99
2017 7
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra.

 

Izvoz podatkov v Excel