Sreda, 27. Oktober 2021

Fast Font

Število oseb, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic

Leto Vrednost
2004 118
2005 125
2006 139
2007 142
2008 135
2009 139
2010 125
2011 119
2012 119
2013 122
2014 110
2015 111
2016 114
2017 106
-
Vzorec: populacija        
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra.

Izvoz podatkov v Excel