Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Število otrok v rejništvu, starih do 18 let

Leto Vrednost
2004 942
2005 932
2006 912
2007 888
2008 849
2009 835
2010 824
2011 780
2012 770
2013 788
2014 744
2015 747
2016 716
2017 684
-
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na konec meseca decembra.

 

Izvoz podatkov v Excel