Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Število prebivalcev glede na starostno strukturo

Leto Celotno prebivalstvo 014 let 0– 18 let 15–19 let
1995 1 989 477 368 578 481 771 150 871
2000 1 987 755 320 374 431 157 140 869
2001 1 990 094 313 406 420 894 136 732
2002 1 994 026 306 721 411 242 132 727
2003 1 995 033 299 119 402 173 130 166
2004 1 996 433 291 510 393 612 128 647
2005 1 997 590 286 678 386 285 125 713
2006 2 003 358 283 221 380 384 122 479
2007 2 010 377 281 079 374 649 119 569
2008 2 025 866 281 081 369 740 114 568
2009 2 032 362 284 054 369 295 109 078
2010 2 046 976 287 275 370 155 105 735
2011 2 050 189 290 853 371 238 102 526
2012 2 055 496 294 149 373 644 100 129
2013 2 058 821 298 095 376 132 98 467
2014 2 061 085 301 053 377 636 96 814
2015 2 062 874 304 310 379 582 94 991
2016 2 064 188 306 390 381 292 94 654
2017 2 065 895 308 594 383 000  93 598
2018 2 066 880      310 677 384 873 93 057
-    
Vzorec: populacija
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije (SURS)
Mednarodni vir podatkov: EUROSTAT
Opomba h kazalniku: Stanje se nanaša na 1. 1. . Podatke o prebivalstvu za stanje 1. 1. 2011 je SURS pripravil tudi v skladu z Uredbo (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 2008).

 

Izvoz podatkov v Excel