Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Ustanovitev in naloge IRSSV

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo je leta 1996 ustanovila Republika Slovenija, v njenem imenu pa ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Raziskovalnemu oddelku se je leta 2004 pridružila še Otroška opazovalnica.

Na Inštitutu skrbimo za oblikovanje in vzdrževanje različnih baz podatkov za socialnovarstvene storitve in programe, spremljamo izvajanje različnih vladnih zakonov in strateških dokumentov, z oblikovanjem posebnih sistemov kazalcev ter zbiranjem in analiziranjem podatkov pa skrbimo tudi za njihovo informacijsko podporo. Za potrebe učinkovitega odločanja pripravljamo strokovne podlage za različne vladne ukrepe in svetujemo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Vizija:

Želimo ohranjati in razvijati vlogo kakovostne, inovativne, prepoznavne in cenjene raziskovalno - analitične organizacije na področju socialnega varstva in širše socialne politike, s poudarkom na spremljanju položaja ranljivih skupin prebivalstva.

Poslanstvo:

Nudimo strokovno podporo razvoju socialne politike, s poudarkom na socialnem in invalidskem varstvu ter družinski politiki.

mag. Barbara Kobal Tomc

 

Osebna izkaznica

Javni zavod:

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Angleško ime:

Social Protection Institute of the Republic of Slovenia

Skrajšano ime:

IRSSV

Sedež: 

Tržaška 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 

+ 386 1 2000 250, +386 1 2000 260, +386 51 271 873

E-mail

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 

Matična številka:
59 666 04

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov (DPO):


Odvetnica Alja Fakin, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

 

 Drugi kontakti

Kadrovske zadeve

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Namenjen obveščanju in sprejemanju obvestil v zvezi s kadrovskimi zadevami (zaposleni na IRSSV, javni razpisi za prosta delovna mesta, drugi iskalci zaposlitve/sodelovanja, študentje,…).

 

EU projekti

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Namenjen komunikaciji z Evropsko komisijo za EU Participants portal.

 

Pomoč na domu

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Namenjen izvajalcem socialnovarstvene storitve pomoč na domu in občinam, ki zagotavljajo storitev (posredovanje letnih podatkov in drugo).

 

Dolgotrajna oskrba

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Namenjen izvajalcem projekta »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše«. Ter vsem ostalim, ki nam pišete na temo dolgotrajne oskrbe.

Več o projektu tukaj.

 

Integrirana oskrba

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Namenjen izvajalcem pilotnih projektov »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«. Ter vsem ostalim, ki nam pišete na temo integriranih storitev.

Več o projektu tukaj.

 

Deinstitucionalizacija

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Namenjen splošni in strokovni javnosti v zvezi s posredovanjem informacij o deinstitucionalizaciji.

 

Socialno varstveni programi

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. 
Namenjen izvajalcem socialnovarstvenih programov, sofinanciranih z MDDSZ (posredovanje končnih letnih poročil in drugo).

 

Evapro

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Namenjen izvajalcem javnih socialnovarstvenih programov.

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci