Nedelja, 23. Januar 2022

Fast Font

Upravni odbor

Šesti sklic Upravnega odbora Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo (konstitutivna seja 18. 3. 2018) za obdobje 2018 – 2022, deluje v naslednji sestavi:

• dr. Liljana Rihter, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani (predstavnica ustanovitelja), predsednica

• dr. Polona Dremelj, Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (predstavnica zaposlenih), namestnica predsednice

• Tomaž Čebulj, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (predstavnik ustanovitelja)

• mag. Vladimir Pegan, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije (predstavnik ustanovitelja)

• dr. Katja Vadnal, Zveza Sožitje (predstavnica Socialne zbornice Slovenije)

• mag. Andraž Zgonc, Urad Republike Slovenije za mladino (predstavnik ustanovitelja) in

• mag. Melita Zorec, Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik (predstavnica Socialne zbornice Slovenije).

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci