Četrtek, 21. Marec 2019

Fast Font

Ostale pomembne teme s področja otrok in družine

Sodelovali smo v raziskovalnem projektu CIVICUS Indeks civilne družbe. Glavni namen projekta je bil promocija in krepitev civilne družbe z njenim ocenjevanjem in razvoj političnih priporočil in ukrepov. Projekt je potekal od leta 2008 do leta 2010, več o projektu pa lahko preberete tukaj.

IRSSV trenutno, skupaj s partnerji iz Norveške, Belgije in Avstrije, sodeluje v mednarodnem projektu Inclusive Vocational Education and Specialised Tailor made Training (INVESTT). Osrednji namen projekta je ugotoviti, kako uporabiti izobraževalna orodja (metode, tehnike, oblike, itn.) pri vključevanju dijakov s posebnimi potrebami v večinski (mainstream) poklicno-izobraževalni sistem in jim izboljšati oziroma olajšati prehod iz šole na trg dela. Praktični cilj projekta je tako opremiti poklicne šole z informacijami in veščinami (izobraževalni program), ki pripomorejo k čim bolj uspešni pripravi in podpori vseh dijakov (tudi tistih s posebnimi potrebami) za vstop na trg dela.

Projekt se bo odvijal od decembra 2012 do decembra 2015.

INVESTT je sofinanciran s strani Programa Leonardo Da Vinci (EU) za vseživljenjsko učenje.

  

Novice

INVESTT

IRSSV je dne 3. 6. 2015 sodeloval na konferenci v Skopju, Makedoniji, ki jo je na temo zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami organizirala organizacija PORAKA (Republiški center za podporo ljudi z motnjo v duševnem razvoju). Med aktivno sodelujočimi so bili predstavniki Ministrstva za delo in socialne zadeve, dnevnega centra za osebe z motnjo v duševnem razvoju, Združenja za zaščitno zaposlovanje ter organizacija, ki se ukvarja s ponudbo podpornih tehnologij.

IRSSV se je predstavil z rezultati mednarodnega projekta INVESTT, katerega aktivnosti so bile v veliki meri povezane z osrednjo tematiko dogodka, saj so bile osredotočene na izgrajevanje šolskega okolja, ki bi omogočalo večjo zaposljivost ciljne skupine. Projekt se bo zaključil decembra 2015.

Več o projektu si lahko preberete tukaj: http://investt.eu/european-agency-special-needs-and-inclusive-education.

 

makedonija

Deli

Nacionalni posvet o promociji zdravja v šolskem okolju ob 20. obletnici Slovenske mreže zdravih šol: Skupaj za boljše zdravje otrok in mladostnikov – ohranjanje in zagotavljanje enakih možnosti

 slika

Inštitut za varovanje zdravja RS je dne 17. 12. 2013 v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS in Svetovno zdravstveno organizacijo organiziral Nacionalni posvet o promociji zdravja v šolskem okolju ob 20. obletnici Slovenske mreže zdravih šol: Skupaj za boljše zdravje otrok in mladostnikov – ohranjanje in zagotavljanje enakih možnosti. Na posvetu smo sodelovali s prispevkom »Vpliv revščine na kakovost življenja otrok in mladostnikov.«

Več na povezavi.

 

Skupaj za boljše zdravje otrok in mladostnikov

V decembru je Inštitut za varovanje zdravja RS v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS in Svetovno zdravstveno organizacijo organiziral Nacionalni posvet o promociji zdravja v šolskem okolju.

Na posvetu je sodelovala tudi Tamara Narat (IRSSV), in sicer s prispevkom »Vpliv revščine na kakovost življenja otrok in mladostnikov«.


IVZ je pripravil zbornik vseh prispevkov z naslovom Skupaj za boljše zdravje otrok in mladostnikov, ki je dostopen tukaj.

 

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci