Četrtek, 9. April 2020

Fast Font

Ostale pomembne teme s področja otrok in družine

Skupaj s partnerji iz Norveške, Belgije in Avstrije, smo sodelovali v mednarodnem projektu Inclusive Vocational Education and Specialised Tailor made Training (INVESTT). Osrednji namen projekta je bil ugotoviti, kako uporabiti izobraževalna orodja (metode, tehnike, oblike, itn.) pri vključevanju dijakov s posebnimi potrebami v večinski (mainstream) poklicno-izobraževalni sistem in jim izboljšati oziroma olajšati prehod iz šole na trg dela. Praktični cilj projekta je bil tako opremiti poklicne šole z informacijami in veščinami (izobraževalni program), ki pripomorejo k čim bolj uspešni pripravi in podpori vseh dijakov (tudi tistih s posebnimi potrebami) za vstop na trg dela.

Projekt se je odvijal od decembra 2012 do decembra 2015.

INVESTT je bil sofinanciran s strani Programa Leonardo Da Vinci (EU) za vseživljenjsko učenje.

  

Novice

INVESTT

IRSSV je dne 3. 6. 2015 sodeloval na konferenci v Skopju, Makedoniji, ki jo je na temo zaposlovanja oseb s posebnimi potrebami organizirala organizacija PORAKA (Republiški center za podporo ljudi z motnjo v duševnem razvoju). Med aktivno sodelujočimi so bili predstavniki Ministrstva za delo in socialne zadeve, dnevnega centra za osebe z motnjo v duševnem razvoju, Združenja za zaščitno zaposlovanje ter organizacija, ki se ukvarja s ponudbo podpornih tehnologij.

IRSSV se je predstavil z rezultati mednarodnega projekta INVESTT, katerega aktivnosti so bile v veliki meri povezane z osrednjo tematiko dogodka, saj so bile osredotočene na izgrajevanje šolskega okolja, ki bi omogočalo večjo zaposljivost ciljne skupine. Projekt se bo zaključil decembra 2015.

Več o projektu si lahko preberete tukaj: http://investt.eu/european-agency-special-needs-and-inclusive-education.

 

makedonija

Deli

Nacionalni posvet o promociji zdravja v šolskem okolju ob 20. obletnici Slovenske mreže zdravih šol: Skupaj za boljše zdravje otrok in mladostnikov – ohranjanje in zagotavljanje enakih možnosti

 slika

Inštitut za varovanje zdravja RS je dne 17. 12. 2013 v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS in Svetovno zdravstveno organizacijo organiziral Nacionalni posvet o promociji zdravja v šolskem okolju ob 20. obletnici Slovenske mreže zdravih šol: Skupaj za boljše zdravje otrok in mladostnikov – ohranjanje in zagotavljanje enakih možnosti. Na posvetu smo sodelovali s prispevkom »Vpliv revščine na kakovost življenja otrok in mladostnikov.«

Več na povezavi.

 

Primerjalna analiza dobrih praks za dvig rodnosti v mednarodni perspektivi

Objavljamo poročilo Primerjalna analiza dobrih praks za dvig rodnosti v mednarodni perspektivi. Namen poročila je odgovoriti na vprašanje, katere (tuje) primere dobrih praks naj država spodbuja, promovira in oblikuje, da bi se posameznice in posamezniki lažje odločali za otroke in za večje število otrok. Uporabljeni so podatki mednarodne raziskave Generations & Gender Programme (GGP). GGP je ena izmed najpomembnejših raziskav, ki velik poudarek namenja tudi rodnostnim nameram. Slovenija sicer v raziskavi (še) ne sodeluje, bila pa je del pilotskega testiranja vprašalnika leta 2011.

Skupaj za boljše zdravje otrok in mladostnikov

V decembru je Inštitut za varovanje zdravja RS v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS in Svetovno zdravstveno organizacijo organiziral Nacionalni posvet o promociji zdravja v šolskem okolju.

Na posvetu je sodelovala tudi Tamara Narat (IRSSV), in sicer s prispevkom »Vpliv revščine na kakovost življenja otrok in mladostnikov«.


IVZ je pripravil zbornik vseh prispevkov z naslovom Skupaj za boljše zdravje otrok in mladostnikov, ki je dostopen tukaj.

 

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci