Četrtek, 21. Marec 2019

Fast Font

Otroci, prikrajšani za normalno družinsko življenje

Otroci, prikrajšani za normalno družinsko življenje, so otroci, ki zaradi težav v odraščanju ali zaradi neugodnih pogojev ne morejo živeti pri starših. Gre za otroke, katerih starši so umrli, so neznani (najdenčki), so jih zapustili ali ne skrbijo zanje. V to kategorijo otrok sodijo tudi otroci, katerih staršem je sodišče z odločbo odvzelo starševske pravice, oziroma otroci, katerih starši zanemarjajo starševske pravice ali jih ne morejo izpolnjevati (so na prestajanju kazni, daljšem zdravljenju, kronično bolni itd.), ter otroci, katerih starši imajo neurejene medsebojne odnose (prepiri, grobosti) ali katerih starši so vdani pojavom, ki so v nasprotju s splošno veljavnimi družbenimi normami oziroma te norme kršijo.

Poročila s to tematiko si lahko preberete tukaj.

Novice

Otroško delo

V letu 2016 smo pričeli z raziskovanjem pojava otroškega dela pri nas. Pri tem nas je posebej zanimal obseg otroškega dela, prepoznavanje ranljivih skupin otrok, ugotavljanje področij in pogojev dela otrok ter posledice in vzroki za obstoj tovrstnih praks. V poročilu, ki smo ga zaključili v letošnjem letu, predstavljamo podatke, ki smo jih na podlagi zaprosil pridobili od osnovnih in srednjih šol, državnih tožilstev, NVO in CSD. Analizo zbranih podatkov, prikazanih skozi sociološko perspektivo, si lahko preberete tukaj.

 

Deli

Strokovni posvet – Pozitivni premiki na področju rejništva

Rejništvo

 

CSD Murska Sobota je dne 12. 12. 2013 skupaj z Društvom rejnikov Slovenije organiziral Strokovni posvet – Pozitivni premiki na področju na rejništva. Na posvetu smo predstavili rezultate dveh naših raziskav na temo ureditve rejniške dejavnosti v Sloveniji in življenjskih potekov oseb z izkušnjo bivanja v rejništvu.


Več na povezavi http://www.csd-ms.si/.

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci